Många fördelar med hemtjänst

Om man själv börjar bli till åren eller om man som anhörig ser hur en förälder börjat åldras så till den milda grad att vardagens bestyr börjat bli ett problem så är detta tecken på att man ska kalla in extern hjälp. Har man exempelvis svårigheter att komma upp ur sängen, har man svårt att duscha och sköta sin personliga hygien har man svårt att exempelvis laga mat – men där man fortfarande är så pass klar i huvudet att man klarar av att leva i sitt eget hem.

Då kommer det självklara valet gällande denna hjälp att vara hemtjänst. Detta val är också ett väldigt bra sådant och det är just det faktum att man som gammal slipper flytta som är den främsta anledningen. Är man tillräckligt kapabel rent fysiskt att man fortfarande – med viss hjälp av en käpp eller en rollator – kan gå kortare sträckor och där man fortfarande kan utföra enklare sysslor så är man därmed heller inte tvungen att lämna det hus- eller den lägenhet där man tillbringat en stor del av sitt liv.

Hemtjänst fungerar nämligen på det sättet att det hela tiden kommer personal till hemmet och på schemalagda tider genomför sysslor. Det kan här handla om att en äldre person i exempelvis Stockholm behöver hjälp med sina morgonrutiner – att duscha, kliva upp ur sängen, borsta tänderna och få sin frukost serverad. Vidare så kan denna personal även komma för en kortare promenad eller för att servera lunch och så småningom även hjälpa till med middag och kvällsrutinerna.

Hemtjänst är således ett väldigt bra val som passar de flesta äldre människor och frågan här är varför inte alla använder sig av denna?

Jo – och detta gäller särskilt i Stockholm – hemtjänst har under senare år fått ett väldigt dåligt rykte och det är detta som är anledningen till att fler och fler äldre människor istället väljer andra alternativ. Om vi ser till hur detta dåliga rykte som kommit fram så har detta ett ursprung i alla privatiseringar som tillåtits under senare år.

Ett fåtal företag förstör för andra

Det handlar om att dessa privata företag – verkligen inte alla – på ett annat sätt ser sin verksamhet ur ett affärssyfte och där den stora målsättningen är att gå med vinst; gärna en rejäl sådan. I detta ligger det att man pressar kostnaderna och att man försöker vända på varenda krona – något som i slutändan drabbar kunderna.

Här kan detta ta sig form i att personalen som jobbar med hemtjänst i Stockholm är stressade, att de inte sköter sitt jobb och att de saknar grundläggande utbildning. Dessa frågor är samtliga starkt bidragande till detta dåliga rykte som hemtjänst i Stockholm för tillfället har.

Det som man dock ska veta är att många av dessa företag redan nu har gått i konkurs och inte längre bedriver någon verksamhet; en slags självsanering har skett i Stockholm och de privata företag som finns kvar är ofta väldigt kompetenta och kundmedvetna. Att ryktet lever kvar är därför synd och det ska verkligen inte behöva vara så att ett – eller några – ruttna ägg förstör hela korgen.

En korg som faktiskt är full av seriösa, kunniga och kundmedvetna aktörer. Det är således dags att åter ge hemtjänst i Stockholm det bra rykte som området förtjänar.

Publicerat den
Kategoriserat som Hemtjänst