Så hittar du pålitliga hantverkare i Stockholm

Ska ni renovera badrummet? En badrumsrenovering kräver hantverkare med rätt kompetens annars kan det gå illa. Här kommer några tips för er i Stockholm.

En badrumsrenovering är lite speciell då den kräver våtrumscertifierade hantverkare. Det betyder att både målaren, plattsättaren, golvläggaren och elektrikern måste ha särskild utbildning för att få utföra arbeten i våtrum. Använder man sig av obehöriga hantverkare kommer inte hemförsäkringen att gälla om det skulle uppstå problem på grund av felaktigt utfört arbete.

Det är beställaren som måste kontrollera att hantverkarna har rätt kompetens och det räcker inte bara att fråga. I stället ska man be om att få se yrkeslegitimation. Man kan även gå in på hemsidan till den intresseorganisation som hantverkaren tillhör som exempelvis elsäkerhetsverket. De flesta organisationer har nämligen ett smart sökverktyg på sin hemsida där man kan kontrollera om hantverkaren har rätt behörighet.

Hantverkare som erbjuder totalentreprenad

Till en badrumsrenovering måste man ofta anlita flera olika typer av hantverkare som snickare, målare, rörmokare, elektriker och plattsättare. Därför brukar det vara smidigast att använda sig av en byggfirma som erbjuder totalentreprenad. Då slipper man anlita varje hantverkare för sig och skriva flera olika kontrakt. Dessutom rullar arbetet på bättre eftersom byggfirman ser till att rätt hantverkare hela tiden är på plats.

Att använda sig av totalentreprenad brukar vanligtvis också bli billigare. Fast priserna kan också skilja mellan olika byggfirmor och man ska därför alltid ta in flera offerter. Förutom priset måste man även titta på referenser då det tyvärr inte är alla byggfirmor som är pålitliga och noggranna.

Viktigt att skriva ett ordentligt avtal med hantverkaren

När man anlitar en hantverkare i Stockholm är det viktigt att man skriver ett tydligt avtal innan arbetet påbörjas. Då tydliggör man redan från början vad som ska göras och förväntas och man kan då ofta undvika missförstånd. Avtalet ska vara så detaljerat som möjligt och beskriva vad som ska göras men även innehålla materialval.

Det är också viktigt att det finns med ett totalpris och även ett datum för när badrumsrenoveringen ska vara färdig för slutbesiktning. Det är inte helt ovanligt med förseningar och avtalet ska därför även innefatta vem som står för eventuella merkostnader vid en försening. För att avtalet ska gälla måste även hantverkarens namn och organisationsnummer finnas med.

Publicerat den
Kategoriserat som Bygg