Rörmokare i Stockholm gör översyn

En regelbunden kontroll av dina avloppsrör är ett bra råd, men ofta blir det inte av i praktiken. Anlita en rörmokare i Stockholm för att göra inspektionen.

Åren går och avloppsrören slits. Det fastnar både fett och smuts på rörens innerväggar utan att du märker det. Om något går sönder där kanske du inte ens märker att du har fått en vattenläcka. Rören finns där i det fördolda och de förväntas bara fungera, decennium efter decennium.

Du kan låta en rörmokare i Stockholm inspektera ditt avlopp. Det går faktiskt att titta inuti rören och se hur de är beskaffade. Man kan också dra upp en karta för hur rören är placerade under huset. Det låter som trolleri, men det är möjligt med datorernas hjälp.

Rörmokare har en särskild kamera

Det går att skicka ner en kamera som filmar rören invändigt, och sedan skickas bilderna direkt till en dator. Därför är det lätt att inspektera att allt är helt och rent. Det går att spola bort fett och andra beläggningar med hetvatten och högtryck, men man får då använda moderna och skonsamma metoder.

Är avloppsrören mycket gamla och slitna kan man restaurera dem med en invändig plastfilm som bildar en ny innervägg. Din rörmokare i Stockholm sprutar helt enkelt in detta och fördelen är att du slipper bryta upp golven. Metoden kallas relining, och den tar man till för att kunna skjuta upp ett stambyte så länge som möjligt. Det är en smidig åtgärd som sparar mycket arbete och besvär.